Cyngor Cymuned
Llanbedr Dyffryn Clwyd
Community Council

Please enter your details below to receive news and updates by email from the Llanbedr Dyffryn Clwyd Community Council.  Please note that you can unsubscribe at any time. Your data will not be used for any other purposes and it will not be used for promotional advertising or passed to any third parties.
 

Rhowch eich manylion isod i dderbyn newyddion a diweddariadau trwy e-bost gan Gyngor Cymuned Llanbedr Dyffryn Clwyd. Sylwch y gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. Ni fydd eich data yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni chaiff ei ddefnyddio ar gyfer hysbysebu hyrwyddol na'i drosglwyddo i unrhyw drydydd parti.

* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp